ZŠ Dolní Lomná

Povinné info

Informace o škole poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Oficiální název školy:

Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná 149, příspěvková organizace

 Výpis z obchodního rejstříku

 Výpis ze školního rejstříku

Součásti / IZO:

Základní škola / 102068836

Mateřská škola / 107622696

Školní družina / 119600170

Školní jídelna / 103020799

Kapacita:

75 žáků

Studijní obory:

79-01-C/01 Základní škola – nová soustava oboru

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Obec Dolní Lomná, 739 91 Dolní Lomná 164

IČ:

75026724

DIČ:

CZ75026724 – škola není plátcem DPH

Ředitel(ka):

Mgr. Jana Kufová

byla jmenována do funkce Obcí Dolní Lomná, na základě doporučení konkurzní komise,  s účinností od 1. 12. 2015. Jmenování podepsala Renata Pavlinová, starostka obce. Pravomoci ředitele a jeho působnost jsou dány zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).